Изработка на релефна маска

Изработка на релеф Жерави
Рисуване на декоративни колони
Show all

Изработка на релефна маска

Триизмерна релефна маска изработена със смесена техника - ръчно формована, запечатана и позлатена.

Клиент:

Дискотека Атриум

Място:

гр.Поморие