Рисуване на Червеногуша гъска

Рисуване на стена Griffon
Рисуване на гараж
Show all

Рисуване на Червеногуша гъска

Варел, нарисуван със спрейове.

Клиент:

Фестивал на хвърчилата

Място:

гр.Шабла