Рисуване на стена Griffon

Рисуване на стена Магьосник
Рисуване на Червеногуша гъска
Show all

Рисуване на стена Griffon

Екстериорна стена, нарисувана със спрейове.

Клиент:

Фестивал за рисуване

Място:

гр.Шумен