Рисуване на стена от кубове Robot

exteriori-44-robot2-fun-city-festival-autline
Рисуване на стена от кубове Robot
March 3, 2016
exteriori-42-punk-fish-is-not-dead-we-all-write-autline
Рисуване на стена Punk fish is not dead
March 3, 2016

Рисуване на стена от кубове Robot

Екстериорна стена от кубове, нарисувана със спрейове.

Клиент:

Fun City Festival 2017

Място:

гр.Варна